Štát a transparentnosť

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

http://crz.gov.sk/

Iniciatíva za otvorené vládnutie

http://www.otvorenavlada.gov.sk/priklady-domacich-aplikacii-podporujucich-otvorene-vladnutie/