Nekonečný kruh – Výklad etiky amerických Indiánú

výber citátov z knihy „Nekonečný kruh – Výklad etiky amerických Indiánú“, Frances G. Lombardi, Gerald Scott Lombardi.

(16)
Dýmka byla hmatatelný, viditelný článek, který spojoval člověka s Wakan-Tankou, a každý obláček kouře stoupající v modlitbě k Němu spolehlivě dospěl. Dýmka byla utvrzením víry, posvěcením obřadu a požehnáním všem tvorúm. Symbolizovala všechny významy slov jako morální povinnost, etika i náboženské a duchovní pojmy. Vyjadřovala bratrství, mír a dokonalost Wakan-Tanky a pro Lakoty znamenala totéž co pro bílého muže bible, církev, stát a vlajka dohromady. Bez dýmky nebyl žádný oltář úplný a žádný obřad účinný. Kouřila se při radách, při všech náboženských tanečních obřadech, při zasvěcování života práci a službě ostatním, kouřil ji zvěd, aby se jeho slova spojila s pravdou, kouřili ji jako pozdrav a výraz úcty vycházejícímu slunci, dýmku kouřil muž, ktoerý truchlil pro smrt milované osoby, aby zmírnila jeho hoře a přinesla mír a útechu. Dýmka byla pro Indiány jako modlitba Anděl Páně, a kdekoli stoupal její dým, muži, ženy i děti si uvědomovali posvátnou přítomnost svého Velkého Svatého. (Luther Stojící Medvěd; Lakotové)

(29)
Existují čryři otázky, koteré slouží také jako vodítka pro upevnění sebekázně.
Zeptejte se sami sebe: (1) Jsem spokojen s tím, co dělám? (2) Přispívá to, co dělám, k chaosu? (3) Co dělám, abych nastolil mír a spokojenost? (4) Jak se na mě bude v vzpomínat, až tu nebudu? (Twylah Nitsch; Senekové)

(58)
Jestliže se dobře staráš o své příbuzné, nemúžeš zbohatnout. (vúdce kmene; Navahové)
(92)
Žiji ve strachu. Neexistuje člověk, kterého bych nenáviděl bez ohledu na to, kto je a co je. Ale žijí ve strachu z bílého muže. Bojím se smrti, již ovládá. Bojím se násilí, které je v něm. A nepřekvapilo by mě, kdyby jednoho dne bílý muž zabil sebe i nás všechny. Proto žiji ve velkém strachu.
Bílý muž nenávidí sám sebe. A nenávidí Velkého Ducha. Někdy o tom přemýšlím. Proč by jinak bílý muž dělal věci, ktoré dělá? To co udělal Indiánúm? A vúbec všem? Nevěřím, že si bílý muž připadá provinilý, jak se říká. Na to je příliš plný nenávisti.
Uvažuji: lze bílého muže zachránit před ním samým? Uvažuji: bude muset být zatracen? Uvažuji: bude muset projít peklem, než bude spasen?
Bílý muž je na cestě do pekla už teď!
(reverend Vine Deloria starší, Yankton Siuxové)