Migracia – syria do europy

https://dennikn.sk/161366/utecenci-europa
https://dennikn.sk/154011/syria-utecenci/
http://reportermagazin.cz/a-pred-nami-je-stesti/