Azylové centrum Betánia Malacky

http://www.krizovatky.eu/azylove-centrum-betania/

Azylové centrum Betánia vzniklo v roku 2006 v Malackách. Ako prvá bola otvorená časť pre mužov bez domova (útulok). O rok neskôr bola otvorená aj časť pre týrané ženy s deťmi, resp. ženy s deťmi bez domova (zariadenie núdzového bývania). Betánia je v súčasnosti útulkom a útočisko v nej môže nájsť celkovo až 45 osôb.

V zariadení sa poskytujú tieto služby:

  • ubytovanie na určitý čas,
  • sociálne poradenstvo,
  • nevyhnutné ošatenie a obuv.

Vytvárame podmienky na

  • vykonávanie osobnej hygieny,
  • prípravu stravy,
  • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
  • záujmovú činnosť.

Viac tu: http://www.krizovatky.eu/azylove-centrum-betania/