FB & Hatespeech

https://kyberia.sk/id/8248191
Mali sme dnes 2 hodinové stretnutie so zástupkyňou Facebooku pre CEE.
Témou bolo riešenie hatespeech na Facebook-u. Nebudem sa tváriť, že ma
niektoré veci nerozčúlili. Anw, v bodoch:

1.)
Facebook sa rozhodol spolupracovať s aktivitstami a neziskovkami na
riešeni hatespeech. To riešenie majú byť counterspeech kampane vedené
neziskovkami za podpory Facebooku – konkrétne podpory v zmysle zdieľania
know how a mentoringu.

Mne osobne to vyznieva ako prehodenie zodpovednosti na neziskovky. Akože
Facebook vytvorí platformu, spravuje ju a má nad ňou absolútnu moc, ale
hatespeech budú riešiť neziskovky, lebo FB nechce intervenovať do
niečoho, čo vlastní. Úžasné.

2.)
Facebook & Community standards. Možno ste tu niektorí zachytili, že
Nemecko a následne aj EÚ tlačia na Facebook aby pre prehodnocovaní
reportov (od userov o nevhodnom obsahu) proaktívne zohľadňovali zákony
krajiny, v ktorej pôsobia a ktorej sa report týka. FB toto odmieta. Nad
zákony postavili svoje Community standards, ktoré majú dať jednotný
rámec pravidiel pre FB userov kdekoľvek na svete. Jediná situácia, kedy
ustúpia, je pokiaľ dostanú rozhodnutie súdu o tom, že dačo z ich obsahu
porušuje zákon.
Takže toto nie je veľmi viable cesta, lebo to by sme sa tu mohli súdiť donekonečna.

Z toho dôvodu tiež neplánujú zriadovať lokálne skupiny riešiace tieto
reporty. Keďže majú univerzálne pravidlá, môže ich podľa nich posudzovať
univerzálne ktokoľvek. Právne ani kultúrne kontexty do not matter.

3.)
Tak sme sa ich pýtali, či by teda nechceli napĺňať aspoň tie svoje
Community standards (CS), keď teda už zákony nie. Vraj chceli. Nuž sme
na nich vytiahli príklady, kedy boli fakt tvrdý otvorený rasizmus či
vyhrážky zabitím označené z ich strany za neporušujúce CS. Riešenie? „Ak
sa také dačo stane v budúcnosti, pošlite mi to, budeme to riešiť.“

Údajne totiž začali riešiť chybovosť reviews a snažia sa odchytávať
slepé miesta, kde im porušenia ich CS unikajú. Kiežby to teda malo aj
rozmer systematického riešenia. Ak by to totiž ostalo len v rovine, že
pár organizácii sa kamkuje s Facebookom, vďaka čomu ich reporty budú
brané vážnejšie, tak to nie je zrovna riešením problému, len pokusom o
zalepenie našich úst.

Avšak, pár praktických info:

Pri reportovaní nezaváži koľkokrát bol daný post reportnutý. Reporty sa
posudzujú zväčša individuálne. Aj jeden samotný report môže znamenať
vymazanie postu. Istá miera automatizácie tam však funguje (preto to
„zväčša“). Napr:
a) nahota – takéto reporty do istej miery posudzujú automaty
b) hromadné reporty jednej a tej istej veci – ak je nejaký post
reportnutý 4+ krát, udelia mu status preverený a každý ďalší report
dostáva okamžite automatické zamietavé stanovisko.

Z dôvodu oného odhaľovania chybovosti oceňujú posielanie spätnej väzby
na ich rozhodnutia ohľadom jednotlivých reportov. Ak teda reportnete
hatespeech a príde vám zamietavé stanovisko, možno bude mať zmysel
použiť ich feedback kolónku a vpísať stručný argument, prečo je ich
review podľa vás mimo. Vraj to čítajú a zaoberajú sa nimi.

Mám z toho celého zmiešané pocity. Akože ok, nejaká snaha riešiť to tam
je. IMHO je však by ich spoločenská zodpovednosť mala byť o mnho vyššia
než len „spravíme vám školenia na efektívnejšie counterspeech kampane.“ A
ešte nám to predá s nadšením TedX speakra. To by možno zabralo ak by
som mala 15, ale nie teraz.