Viceprimátorom mesta sa stal Milan Ondrovič | Mesto Malacky

Cyklo-clovek

V piatok 19. decembra bol poslanec MsZ Milan Ondrovič poverený primátorom mesta Jurajom Říhom a stal sa viceprimátorom, teda druhým mužom nášho mesta.

„Milan Ondrovič je odborníkom, ktorému dôverujem,” povedal primátor Juraj Říha. „Mojím cieľom je posilniť funkciu viceprimátora a posunúť ju z roviny reprezentačnej do roviny výkonnej,” doplnil  primátor Malaciek. Viceprimátor bude mať zodpovednosť za úsek dopravy, územné plánovanie, investičnú výstavbu a strategický rozvoj.

Ing. Milan Ondrovič, PhD. je poslancom mestského zastupiteľstva druhé funkčné obdobie. Pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a zaoberá sa dopravným urbanizmom. V nasledujúcom období bude vykonávať funkciu viceprimátora externe a bez nároku na mzdu. Po ukončení spolupráce so Slovenskou technickou univerzitou sa stane jeho pracoviskom Mestský úrad v Malackách a funkciu začne vykonávať na plný úväzok.